Det et kommet en ny måte å dele og jobbe i Exceldokumenter i et Teamsmøte

På Deleknappen i et Teamsmøte er det et valg Excel live. Der kan du dele dokumenter direkte i et møte, slik at alle kan jobbe i dette samtidig!

Teams husker de siste dokumentene du har åpnet, blar du lenger ned på menyen kan du velge å hente andre dokumenter fra din PC/Onedrive