F4 gjentar rett og slett det siste du gjorde - og det ønsker man pinlig ofte å gjøre. Du kan også bruke Ctrl+Y, men F4 er kjappere. Og denne funker i Word, Excel og PowerPoint. Dessverre ikke i Teams og Outlook