Gode samarbeidspartnere og kunder

Jeg har gjennom mange år fått flere gode samarbeidspartnere og kunder, her er noen av dem jeg jobber mest med

Ta gjerne kontakt med meg eller dem om du vil vite mer om hva de kan bidra med, eller hva vi samabeider om

efkt.

efkt. er et analyse- og forbedringsmiljø som bidrar til å skape bærekraftige vekst- og utviklingsprogrammer for sine kunder gjennom konkrete og målbare handlinger.

I vårt samarbeid bidrar jeg til at kunde får et relevant kunnskapsløft i takt med virksomhetens vekstreise

Kunnskapsparken Helgeland

KPH er et innovasjonsselskap som jobber for økt bærekraft, verdiskaping og vekst på Helgeland. De jobber godt og langsiktig med startups, etablerte bedrifter og klynger.

Jeg har samarbeidet med dem om lokale kurs i en årrekke. Det er inspirerende og lærerikt for meg å jobbe sammen med noen som tar kompetanse på alvor!»

Jon Urdal / LeanOnU AS

Jon er Lean-Agil ekspert hos Videocation og er en kollega av meg der. Vi arbeider bl.a. sammen om å lage kurs og opplæringsvideoer og med felles kunder

Det som etter min mening gjør Jon unik er hans praktiske erfaring med å kombinere Lean og Agile arbeidsformer i endringsprosesser, lederadferd og i det å skape høyt presterende og samhandlende team. Jon hjelper selskaper med å skape endringer og flyt i verdiskapingen (verdistrømmene) gjennom beste praksis arbeidsformer. I bagasjen har han operasjonell ledererfaring i å lede større strategiske omstillinger og systematiske forbedringer.