I blended learning kombinerer jeg videokurs, øvelser og skreddersydd opplæring i en pakke. Dette kan for eksempel gjøres slik:

1. Kartlegging

Vi bruker god tid i forkant for å kartlegge deltagernes forkunnskaper, samt hvilke temaer og vinklinger som er mest relevante. Vi finner også relevante eksempler og problemstillinger fra deres hverdag, til bruk i kurset. Dette vil gjøre oppplæringen mer effektiv da vi dropper emner som ikke er relevante, og prioritere godt.

2. Innledende selvstudium

Deltagerne får forslag til 2-5 videoleksjoner á 3 minutter de kan se i forkant av kurset (ca 1 uke) for å forberede seg. De som er usikker på egen kompetanse kan også gå gjennom noe mer grunnleggende, for å sikre at det sitter før kurs og at deltagerne er på mest mulig samme nivå. Noen velger å se disse i grupper, for å kunne spørre hverandre  – og gjøre det noe mer forpliktende

3. Tilpasset opplæring

Vi gjennomfører selve kurset som planlagt. Det vil være god anledning til å komme med spørsmål og ønsker også underveis i kurset

4. Videokurs i etterkant

Etter kurset får dere tilgang til alle mine videokurs i 3 uker – slik at dere kan repetere om noe er glemt(!), eller gå videre med nye temaer

5. Oppfølging

Vi tar et kort oppfølgingsmøte/-kurs (1 -2 timer) på Teams etter et par tre uker der dere kan stille spørsmål om ting dere lurer på, få hjelp til å bruke det dere lærte inn i egen hverdag – eller se på helt nye temaer. spørsmålene kommer jo ofte etter at kurset er ferdig…

6. Sammendrag

Etter kurset får dere tilsendt alle kurseksemplene som Excelfiler, med løsningsforslaget lagt inn – og da gjerne på deres egne filer.

 

Pga pkt 4 og 5 så kan da selve kurset gjøres kortere og mer effektivt, innholdsrikt: Det er  betryggende at man kan gå tilbake til en kort videoleksjon eller spørre på oppfølgingsmøtet dersom dere har glemt noe

Videokursene mine har jeg laget sammen med www.videocation.no  , Norges største (og beste…) på nettbasert læring. De består av korte leksjoner, rett på sak, og er enkle å plukke i løsvekt – eller se fra a til å.

Selv om vi forbereder godt kommer det alltid gode spørsmål og ønsker under selve kurset, og det bra. Så svarer jeg (hvis jeg kan…), evt tar det i en pause/etter kurset med den som spør dersom det er for smalt.

Blended learning

Kortere og mer effektive kurs

4-10 videoleksjoner kombinert med 2-3 samlinger á 2 timer gir minst like godt utbytte som klassisk todagerskurs.


Deltagere på ulikt nivå

Opplegget er langt lettere å tilpasse dersom deltagerne har ulikt nivå eller behov.


Fleksibelt på tid og sted

Videoleksjonene kan sees på PC, telefon eller nettbrett - og er såpass korte at du kan ta dem innimellom slagene.


Tilpasset dere - på ekte

Standardtemane som videoleksjoner, selve kurstimene på deltagernes egne problemstillinger


Effektiv pakke

Kombinasjonen av ulike kursformer og vinklinger gir deg den best opplæringen. Når opplæringen spres utover i tid sitter det bedre