Kurs for spesielle målgrupper

Jeg har lang erfaring i å lage kurs for spesielle målgrupper. God kjennskap til bransjene, bruk av relevante eksempler og vekt på de funksjonene som de enkelte har mest bruk for gir effektive og nyttige kurs. Noen eksempler:

HR og personal

Det har blitt langt større krav til rapportering  og analyser innen HR-avdelingen de siste årene. Excelkunnskap blir da både nyttig og nødvendig, og man kan spare masse tid på å gjøre ting på rett måte. Kurset tilpasses HR-ansatte, som ofte har en annen bakgrunn og vinkling til stoffet enn «tradisjonelle» Excelbrukere som økonomer og ingeniører. Pivotrapporter og -grafer er sentrale emner, samt effektiv rapportbygging

Controllere og økonomiansvarlige

Et videregående kurs myntet på dem som jobber mye med Excel. Stor bredde i emnene, mye om rapportbygging, kobling av tabeller, aggregering etc. Masse små gode tips for deg som har Excel som hverdagsverktøy. Jeg har siden 2001 holdt dette kurset 10-20 ganger pr år, og har god erfaring i å treffe målgruppen med tanke på emner, eksempler og nivå.

Nav

Nav er midt inne i en omfattende digitalisering. «Ny mobilitetsløsning» innebærer helt nye verktøy for samarbeid (Teams, Skype, Yammer osv) og endrede måter å jobbe på.

NAV Kongsvinger var blant de første avdelingene i Norge til å ta i bruk dette, og jeg har gjennom et godt samarbeide med dem holdt flere kurs i forbindelse med innføring av de nye systemene.

Har også god erfaring med kurs for andre deler av Nav – Nav forvaltning, økonomi og stønad, marked mm.

Advokatfirmaer – jurister og administrasjon

Advokatfirmaer har ofte spesielle behov hva Officekurs angår. Word er et sentralt verktøy, og de små tipsene og gode metodene som gjør at man jobber langt mer effektivt – spesielt i samarbeid med andre, spor endringer, versjoner etc – gir store besparelser. For sekretærene er spisskompetanse i Word avgjørende, spesielt det å rydde i andres dokumenter, dokumenter utenfra etc.

Så brukes Excel og PowerPoint i større og større grad, men ofte på en noe annen måte enn i klassiske ingeniør- og økonomimiljøer.

Adobe Acrobat Pro har fått ny aktualitet med innføring av domstolens «aktørportalen»

Etter å ha holdt mange Officekurs for Norges største advokatfirmaer siste årene har jeg erfart at korte, intense kurs passer målgruppen best – gjerne bare 1-3 timer ad gangen.