Internkurs

Et internkurs er helt tilpasset dere – både emner, eksempler, tempo og vanskelighetsgrad. Dette gir et langt større utbytte, mer effektivt og ikke minst relevant kurs. Etter kurset er det enklere å ta det man lærte med seg inn i hverdagen.

Forberedelser

Mye av gevinsten ved internkurs er å velge ut de relevante emnene og eksemplene, samt finne rett nivå. Deltagerne kan krysse av det de ønsker å lære i forkant av kurs, og gjerne komme med egne ønsker.

Tar også gjerne et planleggingsmøte med dere i forkant av kurset, har god erfaring med at det gjør det enklere å lage et godt og tilpasset kurs

Kursform

Jeg lager ofte internkurs rundt ekte eksempler og filer fra dere – så møter deltagerne vinklinger og problemstillinger de kjenner igjen fra hverdagen.

Kurset gjøres svært praktisk, vi bygger modeller og løser konkrete oppgaver under kursdagen. Eksemplene som brukes utformes slik at det er enklest mulig å ta det man lærte med seg videre i hverdagen.

Varighet

Et godt tilpasset internkurs gir effektiv utnyttelse av tiden – man bruker ikke tid på emner som man ikke trenger. Derfor kan ofte kurset kortes ned og likevel gi godt utbytte.

En kursdag er gjerne fra ca 9-15, men det kan gi bedre utbytte å dele opp i halve dager, evt to kursdager med en ukes pause mellom. Da rekker man å trene litt mellom kursdagene og prøve noen eksempler i virkeligheten.

Kombinere flere emner

I et internkurs står vi helt fritt til å sette sammen emner. Hva med å inkluderer 20 minutter  Outlooktips og snarveier i et Excelkurs? Eller la Slik jobber du mer effektivt i PowerPoint være 1/2 times nyttig avveksling i en kursdag.

Etter kurset

Etter kurs får dere tilsendt eksemplene fra gjennomgangen, med løsningsforslag lagt inn. Dette som en enkel dokumentasjon, samt for å ha noe å bygge videre på.

Det kan være en god ide å gi deltagerne en enkel hjemmelekse.  Verdien av litt trening på egenhånd de nærmeste dagene etter kurset er stor, da setter ting seg bedre. Går kursingen over 2-3 dager kan gjerne hjemmeleksen være mellom kursdagene, så kan vi gå gjennom oppgavene og ta evt spørsmål til disse på siste kursdag. På endagskurs gjør jeg gjerne slikt pr mail til deltagerne i etterkant